ရေကြောင်းလမ်းဖြင့် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ခြင်း၏ အားသာချက်များ

မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြစ်မကြီးများ ဖြစ်သည့် ဧရာဝတီမြစ်၊ ချင်းတွင်းမြစ်နှင့် အများစုသော မြစ်များသည် မြောက် မှတောင်သို့ မြေဩဇာကောင်း မွန်သော မြေပြန့် လွင်ပြင်များကို ဖြတ်သန်း စီးဆင်းလျက် ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ကုန်စည်ကူးသန်း သွားလာနိုင်သည့် ရေကြောင်းလမ်း များသည် အခြားသော သယ်ယူ ပို့ဆောင်မှု နည်းလမ်းများ ဖြစ်သည့် ကုန်းလမ်း၊ မီးရထားလမ်း၊ လေကြောင်းလမ်း စသည့် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး နည်းလမ်းများထက် အောက်ပါ အချက်များတွင် အားသာချက်များ ရှိပါသည်။

  • လေးလံသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ တန်ချိန်များသည့် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ကျယ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို ကုန်ကျစရိတ် အနည်းဆုံးဖြင့် သယ်ယူ ပေးနိုင်ခြင်း။
  • သယ်ယူရာတွင် အချိန်ကြာသော်လည်း တစ်ကြိမ်တည်း၊ တစ်နေရာတည်းသို့ တန်ချိန် မြောက်များစွာ ပို့ဆောင်နိုင်ခြင်း။
  • သယ်ယူ ပို့ဆောင်သည့် ယာဉ်များအတွက် အသုံးပြုသည့် စွမ်းအင် လောင်စာဆီ ကုန်ကျစရိတ်မှာ အခြားနည်းလမ်းများထက် သက်သာခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် လေထု ညစ်ညမ်းမှု သက်သာခြင်း။
  • အခြား သယ်ယူပို့ဆောင်မှု နည်းလမ်းများကဲ့သို့ လေယာဉ်ကွင်းများ၊ မီးရထားလမ်းများ၊ မော်တော်ကားလမ်းများ၊ တံတားကြီးများကို သီးခြား တည်ဆောက်ဖောက် လုပ်ရန်အတွက် မလိုအပ်ဘဲ သဘာဝက ပေးအပ်ထားသည့် ရေကြောင်းလမ်း ကိုသာ အနည်းငယ် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းပြီး အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
  • စက်မှုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် အတွက် မြစ်မကြီးများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စက်ရုံ/ အလုပ်ရုံများ အတွက် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ ကုန်ချော ပစ္စည်းများကို ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစွာဖြင့် သယ်ယူ ပို့ဆောင်နိုင်ခြင်း။