အဓိက ဆောင်ရွက်ပေးရသည့်လုပ်ငန်းများနှင့် ရေယာဉ်အင်အား

ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးသည် နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု ဖြစ်ပြီး အဓိက ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများမှာ-

  • မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရေယာဉ်များ သွားလာနိုင်သည့် မြစ်ကြီးများ ဖြစ်သည့် ဧရာဝတီမြစ်၊ ချင်းတွင်းမြစ် ၊မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသများ၊ ရခိုင်၊ မွန်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ မြစ်ကြောင်းများတွင် ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်များ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • ခရီးသည်နှင့် မော်တော်ယာဉ်များ သွားလာမှု အဆင်ပြေစေရေး အတွက် ကူးတို့လမ်းများ ပြေးဆွဲခြင်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။
     
IWT


ရေယာဉ်အင်အားစာရင်း (၁.၁.၂၀၂၂)

စက်ရှိရေယာဉ် ၁၅၇ စီး
စက်မဲ့ရေယာဉ်  ၇၇ စီး
ဆိပ်ခံ   ၃၇ စီး
စုစုပေါင်း ၂၇၁ စီး

ရေယာဉ်/တွဲယာဉ် အားလုံးဖြင့် တစ်ကြိမ်တွင် တင်ဆောင်နိုင် စွမ်းအား

IWT

 

(က) ကုန်တန်ချိန် ၆၆၀၅၀ တန်
( ခ ) - ခရီးသည် (ခရီးတို) ၅၃၆၆၆ ဦး
  - ခရီးသည် (ခရီးရှည်) ၃၆၂၇၁ ဦး

 

တစ်နှစ်လျှင် ပျမ်းမျှ ခရီးသည် (၁၉) သန်းကျော်၊ ကုန်တန်ချိန် (၃) သန်းကျော် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။

ဌာနခွဲ (၆)ခု၏ ခရီးသည်/ကုန်တင် ခရီးလမ်း မိုင်ပေါင်း

စဉ် ဌာနခွဲ ခရီးလမ်းမိုင်ပေါင်း
(က) ကုန်ပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲ ၁၃၂၆ မိုင်
( ခ) မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲ ၂၆၃ မိုင်
( ဂ) ဧရာဝတီဌာနခွဲ ၆၀၉ မိုင်
(ဃ) ချင်းတွင်းဌာနခွဲ ၄၅၄ မိုင်
( င) သံလွင်ဌာနခွဲ မိုင်
( စ) ရခိုင်ဌာနခွဲ ၃၀၄ မိုင်
စုစုပေါင်း ၂၉၅၆ မိုင်

 

IWT

 

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးက ပြေးဆွဲနေသော ရေယာဉ် ခရီးလမ်းများ

စဉ် ဌာနခွဲ အမြန်လမ်း ရက်မှန်လမ်း ကူးတို့လမ်း မြစ်တွင်း အပျော်စီးလမ်း ပေါင်း
(က) မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲ -
( ခ ) ဧရာဝတီဌာနခွဲ - - -
( ဂ ) ချင်းတွင်းဌာနခွဲ - - -
(ဃ) သံလွင်ဌာနခွဲ - - -
( င ) ရခိုင်ဌာနခွဲ -
( စ ) ကုန်ပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲ - - - - -
စုစုပေါင်း ၁၆