ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး မှ M.S Angle & Bar (၁၉၆.၂၅) တန် ဝယ်ယူရန် ဦးသမာဓိ အင်တာရှင်နယ်ဆောက် လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ မှ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ‌ရေယာဉ်သစ်များ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ရေယာဉ်ဟောင်းများ အကြီးစားပြင်ဆင်ရေးတွင်အသုံးပြုရန်  လိုအပ်သော M.S Angle & Bar (၁၉၆.၂၅)တန် ကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ ဦးသမာဓိ အင်တာရှင်နယ်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

tender

close-date-tender