ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးမှ ဉီးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဉီးဇော်ဝင်းအား နာမကျန်း ပင်စင် ခံစား ခွင့်ပြုခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၄) ရက်စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၁၆၂/၂၀၁၉) ဖြင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ဌာနမှ ဉီးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဉီးဇော်ဝင်း ကို နိုင်ငံ ဝန်ထမ်း နည်းဉပဒေများ (၂၃၃)၊ နည်းဉပဒေခွဲ (ဂ) ပါ ပြဌာန်းချက်များ အရ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ (၃၀) ရက်နေ့မှ စတင်၍ နာမကျန်း ပင်စင် ခံစားခွင့် ပြုလိုက်ပါသည်။
 

 july_24_2019

 

july_24_2019