​​​​​​​သင်္ဘောသား(အကူ) ဝန်ထမ်းနှင့် သင်္ဘောသား (အကူ)စက် ဝန်ထမ်း ရာထူးနေရာများ ခေါ်ယူခြင်း

၁။      ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးတွင် သင်္ဘောသား(အကူ)ဝန်ထမ်းနှင့် သင်္ဘောသား(အကူ)စက် ဝန်ထမ်းရာထူးနေရာများအတွက် သတ်မှတ် အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်မီသူများကို အောက်ဖော်ပြပါ အရေအတွက်အတိုင်း ရွေးချယ်ခန့်အပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-

စဉ် ရာထူး လစာနှုန်း(ကျပ်) ရာထူးနေရာ
(က) သင်္ဘောသား(အကူ) ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၁၃၀ နေရာ
( ခ) သင်္ဘောသား(အကူ)စက် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၄၁ နေရာ
  စုစုပေါင်း   ၁၇၁ နေရာ

၂။       သင်္ဘောသား(အကူ)ဝန်ထမ်းနှင့် သင်္ဘောသား(အကူ)စက် ဝန်ထမ်း ရာထူးနေရာများတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

          (က) လျှောက်ထားသူသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

          (ခ) အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်ရှိသူဖြစ်ရမည်။

          (ဂ) ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။

          (ဃ) ရေကူးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။

          (င) လုပ်ငန်းသဘာဝအရ အမျိုးသားများသာ လျှောက်ထားရန်ဖြစ်သည်။

          (စ)  အသက်(၃၀)နှစ်ထက် မကျော်သူဖြစ်ရမည်။

          (ဆ) ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးပိုင် ရေယာဉ်များသွားလာခုတ်မောင်းရာ မည်သည့် နေရာဒေသမဆို သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။

          (ဇ) အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရပါက အနည်းဆုံး(၅)နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

          (ဈ) လျှောက်ထားသူများတွင် ပညာအရည်အချင်း တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်နှင့် ဘွဲ့ရ ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်ပါက ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဖြစ် ရာထူးတိုးစာမေးပွဲများ ဖြေဆိုခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။      လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် လျှောက်လွှာများကို အောက်ဖော်ပြပါ ပြည်တွင်း ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ဌာန/ဌာနခွဲရုံးများတွင် (၁၅.၃.၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၃၁.၃.၂၀၂)ရက်နေ့အထိ ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်ထုတ်ယူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

          (က) ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ရေကြောင်းဌာန၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ အမှတ် (၅၀)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့

          ( ခ)  လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာရုံး၊(လမ်းမတော်ရုံး(မြစ်ဝ)၊မန္တလေးမြို့၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ စစ်တွေမြို့၊ မုံရွာမြို့

          ( ဂ) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်မန်နေဂျာရုံးနှင့်မြို့နယ်မန်နေဂျာရုံးများ(ပုသိမ်မြို့၊ ပြည်မြို့  ဗန်းမော်မြို့၊ကသာမြို့၊ပခုက္ကူမြို့၊မကွေးမြို့၊တောင်ကုတ်မြို့

၄။      လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်း များ အထောက်အထားများဖြင့် လာရောက်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်-

          (က) (၆)လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ

          ( ခ)  နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ

          ( ဂ) ပညာအရည်အချင်းထောက်ခံချက်

          (ဃ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်(မူရင်း)

          ( င) မိမိနေထိုင်ရာဒေသမှ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရဲစခန်းတို့မှ အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်(မူရင်း)

၅။      လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် လျှောက်လွှာများကို (၁)လအတွင်း လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။နောက်ကျပြီးမှရောက်ရှိလာသော လျှောက်လွှာများအား လက်ခံစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး (ရုံးချုပ်) ရေကြောင်းဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁-၃၈၀၇၆၃)တွင်လည်းကောင်း၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ဖုန်းနံပါတ်(၀၁-၃၈၁၉၁၇)တွင်လည်းကောင်း၊ အထက်ဖော်ပြပါ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲ၊ ရုံးများတွင်လည်းကောင်း၊ ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။