၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော ရေကြောင်းသုံး အထောက်အကူပြုပစ္စည်း (၄)မျိုးကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အပြိုင် ဈေးနှုန်းလွှာ ခေါ်ယူခြင်း

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း (၄) မျိုးကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူရန် အပြိုင် ဈေးနှုန်းလွှာခေါ်ယူခြင်း
 

tender

close-date-tender