ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး(ရုံးချုပ်)

လိပ်စာ : အမှတ်(၅၀)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အီးမေး :

[email protected]

[email protected]

တယ်လီဖုန်း : +95-1 381912, 381910, 384253, 380753,
ဖက်စ် : +95-1 380752, 379343
Website : http://www.iwt.gov.mm

 

IWT Head Quarter

Address : No.50, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar
E-mail :

[email protected]

[email protected]

Telephone : +95-1 381912, 381910, 384253, 380753,
Fax : +95-1 380752, 379343
Website : http://www.iwt.gov.mm