အတွင်းစာရင်းစစ်ဌာနခွဲ

ဌာန၏ ဝင်ငွေများ အပြည့်အဝ ရရှိရေး အသုံးစရိတ်များ စနစ်တကျ သုံးစွဲရေးတို့ကို ငွေစာရင်းဌာန အနေဖြင့် အစဉ်တစိုက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် ရပါသည်။