ဒဂုံဆိပ်ကမ်းသင်္ဘောကျင်းတွင် 20m3 Liquid Oxygen Tank တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း ၁၀၀% ပြီးစီး

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ (၂၀၂၁-၂၀၂၂)ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (ကာလတို) ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် တည်ဆောက်ခွင့်ပြုထားသည့် 20m3 Liquid Oxygen Tank တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဒဂုံဆိပ်ကမ်းသင်္ဘောကျင်းတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ယခုအခါ တပ်ဆင်မှု 10၀% ပြီးစီးပြီဖြစ်ပါသည်။

20m3 Liquid Oxygen Tank တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း
20m3 Liquid Oxygen Tank တပ်ဆင်နေပုံ
20m3 Liquid Oxygen Tank တပ်ဆင်နေပုံ
20m3 Liquid Oxygen Tank တပ်ဆင်နေပုံ
20m3 Liquid Oxygen Tank တပ်ဆင်နေပုံ
20m3 Liquid Oxygen Tank တပ်ဆင်နေပုံ
20m3 Liquid Oxygen Tank တပ်ဆင်နေပုံ
20m3 Liquid Oxygen Tank တပ်ဆင်ပြီးပုံ
20m3 Liquid Oxygen Tank တပ်ဆင်ပြီးပုံ
20m3 Liquid Oxygen Tank တပ်ဆင်ပြီးပုံ