ချင်းတွင်းဌာနခွဲ (Chindwin Division)

လိပ်စာ : ကမ်းနားလမ်း၊ ရုံးကြီးရပ်၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
အီးမေး : [email protected]
တယ်လီဖုန်း : +95-7121503
ဖက်စ် :  
Website : http://www.iwt.gov.mm

 

Inland Water Transport (Chindwin Division)

Address : Kannar Street, Yonegyi Quarter, Moneywa Township
, Sagaing Division, Myanmar
E-mail : [email protected]
Telephone : +95-071-21503
Fax :

+95-071-21503

Website : http://www.iwt.gov.mm