ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ ခေါ်ယူခြင်း

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သာမန်/ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်(မြန်မာကျပ်ငွေ)တို့ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ ခေါ်ယူခြင်း
 

tender

 

tender

close-date-tender