ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး မှ H.Beam (6”x3”) (8”x4”) (၂၈၀၀)မီတာကို ဝယ်ယူရန် ဦးသမာဓိအင်တာရှင်နယ်ဆောက် လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ မှ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ‌တွန်းရေယာဉ်သစ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် တန်(၁၅၀၀)ကုန်တင် တွဲ(၂)စီး တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန်  လိုအပ် သော H.Beam(6”x3”) (8”x4”) (၂၈၀၀)မီတာ ကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ ဦးသမာဓိအင်တာရှင်နယ်ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
 

tender

close-date-tender