ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးတွင် ကြာရှည် ရပ်နားထားပြီး ပြန်လည်ပြုပြင်သုံးစွဲရန် သင့်လျော်မှုမရှိသည့် ရေယာဉ်/တွဲယာဉ် ဟောင်း(၂၃)စီး(1-Lot) ကို မျက်မြင် အခြေအနေအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချ မည်ဖြစ်ပါ၍ ဈေးနှ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးတွင် ကြာရှည် ရပ်နားထားပြီး ပြန်လည်ပြုပြင်သုံးစွဲရန် သင့်လျော်မှုမရှိသည့် ရေယာဉ်/တွဲယာဉ် ဟောင်း(၂၃)စီး(1-Lot) ကို မျက်မြင် အခြေအနေအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချ မည်ဖြစ်ပါ၍ ဈေးနှုန်း အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

close-date-tender