ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ (၂၀၂၀ - ၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အတွက်လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ ခေါ်ယူခြင်း

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ‌အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အပြိုင်စျေးနှုန်းလွှာများ တင်သွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

close-date-tender