ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး မှ သံပြားဟောင်း ခန့်မှန်းအလေးချိန် (၁၆၅.၇၈)တန်ခန့်အား တည်ရှိရာဒေသနှင့် အခြေအနေအလိုက် လက်ရှိမျက်မြင်အခြေအနေအတိုင်း အိတ်ဖွင့်လေလံ(Open Bidding) စနစ်ဖြင့် ထုခွဲရောင်းချမည် ဖြစ်ပါသည်။

close-date-tender