ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် စက်သုံးဆီ(ဒီဇယ်ဆီ)များကို (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး၏(၂၀၂၁-၂၀၂၂) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ)တွင် အသုံးပြုရန်အတွက်  ဒီဇယ်ဆီ(ရိုးရိုး)(၄၀၀၀၀)ဂါလန်ကို(မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့်  ဝယ်ယူရန် ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ သည်။

close-date-tender