ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ ခေါ်ယူခြင်း

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း  အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော စက်မောင်းဆီ(ဒီဇယ်ဆီ) များနှင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသသုံး “Landing Craft” ရေယာဉ်သစ် တည်ဆောက်ရေးတွင် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သာမန်/ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ ခေါ်ယူခြင်း
 

tender

close-date-tender