မူဝါဒနှင့် ရည်မှန်းချက်များ

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ မူဝါဒ

 • ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် ခေတ်စနစ် နှင့်အညီ ပြုပြင် ​ပြောင်းလဲ၍ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အကူအညီ၊ အထောက်အပံ့နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များကို ရယူကာ JV, BOT, PPP စနစ်များဖြင့် အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ပြီး အနာဂါတ်ကာလတွင် Privatization အသွင်သို့ အောင်မြင်စွာ ကူးပြောင်းနိုင်ရေးအတွက် အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ရည်မှန်းချက်

 • ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဌာန၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် မူဘောင် အတွင်းမှ အများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှု (Public Transport) ကဏ္ဍ ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်၊
 • ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ရေယာဉ်များ ပြေးဆွဲ သွားလာနိုင်သော ရေလမ်း ကြောင်း တစ်လျှောက် ခရီးသည်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ လုံခြုံချောမွေ့စွာ ပို့ဆောင်နိုင်ရေး အတွက် အခြားသော ပို့ဆောင်ရေး ကွန်ယက် စနစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် သွားရန်၊
 • အနာဂါတ်ကာလတွင် မြစ်တွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများအပြင် ကမ်းရိုးတန်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေ:လုပ်ငန်းများကိုပါ တိုးချဲ့ အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်သွားရန်၊
 • ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည့် မြစ်တွင်းဆိပ်ကမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဆိပ်ကမ်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို စီမံဆောင်ရွက်သွားရန်၊
 • ဌာနပုံသေပိုင်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုအနေဖြင့် အကျိုးအမြတ်ရှိသော ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများကို ဖန်တီး၍ ဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်၊
 • ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေရေးအတွက် အစွမ်းကုန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် လိုအပ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများနှင့် နည်းပညာများအတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားရန်၊
 • ခရီးသည်၊ ကုန်စည်၊ ရေယာဉ်များနှင့် လုပ်ငန်းခွင် လုံခြုံရေး၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးအတွက် အထူးအလေးထား ဆောင်ရွက်သွားရန်၊
 • စျေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ရေယာဥ်များတည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ အတွက် ဌာနပိုင် သင်္ဘောကျင်းများအား အဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်သွားရန်၊
 • ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် အရည်အသွေးများ မြင့်မားစေရေးအတွက် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်သွားရန်၊
 • အနာဂါတ်ကာလတွင် Privatization အသွင်သို့ အောင်မြင်စွာ ကူးပြောင်း၍ စွမ်းဆောင် ရည် မြင့်မားပြီး ဝန်ဆောင်မှုကောင်းမွန်သော ဌာနအဖြစ် ရပ်တည်သွားရန်။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ရည်မှန်းချက်ဆောင်ပုဒ်

 • လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး (Safety)
 • ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အဝပေးရေး (Service)
 • အသွင်အပြင်ကောင်းမွန်ရေး (Image)

responsibilityresponsibility

responsibilityresponsibility

responsibility