စစ်တွေသင်္ဘောကျင်း

လိပ်စာ :

ဆင်ကူးရပ်၊ စစ်တွေမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။

အီးမေး : [email protected]
တယ်လီဖုန်း : +95-95047487
ဖက်စ် :  
Website : http://www.iwt.gov.mm

Sittwe Dockyard

Address : Strand Road, Sinku Qty, Sittwe Township, Rakhine State, Myanmar
E-mail : [email protected]
Telephone : +95-95047487
Fax :  
Website : http://www.iwt.gov.mm