မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲ

delata division

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရုံး

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲ၏ တည်နေရာ ၊ လုပ်ငန်းဒေသအကျယ်အဝန်း၊ အသုံးပြုရေယာဉ်နှင့် လုပ်ငန်း

(က) တည်နေရာ မော်တင်(လမ်းသစ်)ဆိပ်ကမ်း၊ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
(ခ) လုပ်ငန်းဒေအကျယ်အဝန်း ရန်ကုန်မြို့မှပြည်မြို့အထိနှင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင်ပြေးဆွဲသည့် ရေလမ်းမိုင်ပေါင်း(၂၃၆၂)မိုင်။
(ဂ) အသုံးပြုရေယာဉ်   စက်ရှိ (၆၈)စီး ၊ ဆိပ်ခံ(၂၅)စီး။
(ဃ) လုပ်ငန်း  မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲအတွင်း ခရီးသည်နှင့်အထွေထွေကုန်များ သယ်ယူပေးခြင်း၊ အမြန်လမ်း (၉)လမ်း၊ ပုံမှန်ခရီးသည်လမ်း(၁)လမ်း ၊ မြစ်ကူး ကူးတို့လမ်း(၅)လမ်း၊ ဌားရမ်းပြေးဆွဲ(၁)လမ်း၊ လမ်းခရီးပေါင်း(၁၆)လမ်း၊ အဓိကမြို့ရွာများတွင်မြို့နယ်မန်နေဂျာရုံး (၂၄)ရုံး ဖြင့် စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲ ရေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့် ခုတ်မောင်းပုံ

delta division

လမ်းသစ်ဆိပ်ကမ်း

delta division