၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် လွန်းကျင်းလမ်းများ အကြီးစား ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ရန်ရှိသည့်အတွက် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒလသင်္ဘောကျင်းတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် လွန်းကျင်းလမ်းများ အကြီးစားပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည့်အတွက် အမှတ်(၅၀)၊ ပန်းဆိုးတန်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး (ရုံးချုပ်) တွင် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။

close-date-tender