ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း(၃)မျိုးကို ဝယ်ယူ ရန် ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာခေါ်ယူခြင်း။

close-date-tender