ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး၊ အထွေထွေ မန်နေဂျာ၊ ဉီးဌေးအောင် အား ခေတ္တ ဉီးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး တာဝန် ပေးအပ်ခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၂) ရက်စွဲပါ စာအမှတ် ပဆ-၁/ဝထ (အုပ်ချုပ်)/၂၀၁၉ (၁၀၈) ဖြင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ဌာနမှ အထွေထွေ မန်နေဂျာ၊ ဉီးဌေးအောင် အား ယင်းဌာန၏ ခေတ္တ ဉီးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖြစ် တာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
 

jun_12_2019