ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ စစ်တွေ အခြေပြုရေယာဉ်များအတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော ဒီဇယ်ဆီ (၁၈၀၀၀) ဂါလန် ဝယ်ယူရန် Petro & Trans Co., Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။

tender passed