ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ဌာနတွင် အသုံးပြု ရန်လိုအပ်သော စက်မောင်းဆီ(ဒီဇယ်ဆီ)များကို (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ သာမန်အသုံးစရိတ်ခွင့်ပြုငွေမှ ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွက် ဌာနတွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော စက်မောင်းဆီ (ဒီဇယ်ဆီ)များကို ကျပ်သန်း(၂၀)မှ ကျပ်သန်း(၂၀၀)ထိ တန်ဖိုး (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

 

close-date-tender