ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ (၂၀၂၃-၂၀၂၄) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဒလသင်္ဘောကျင်းပိုင်၊ ဒလမြို့နယ်၊ မြသီတာပန်းခြံရှိမြေဧရိယာ(၆၁၇၇.၆၄)စတုရန်းမီတာ (၁.၅၂၆) ဧက မြေပေါ် တွင် မော်တော်ယဉ် ဝင်/ထွက် ရပ်နားခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်းကိစ္စ။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ (၂၀၂၃-၂၀၂၄)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဒလသင်္ဘောကျင်းပိုင်၊ ဒလမြို့နယ်၊ မြသီတာပန်းခြံရှိ မြေဧရိယာ (၆၁၇၇.၆၄) စတုရန်းမီတာ(၁.၅၂၆)ဧက မြေပေါ်တွင် မော်တော်ယဉ် ဝင်/ထွက် ရပ်နားခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း (၁-၁၀-၂၀၂၃ မှ ၃၀-၉-၂၀၂၄) ထိ (၁)နှစ် သက်တမ်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များအား တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

close-date-tender