ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရှိ ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ ကူးတို့လမ်း ခရီးသည် နားနေဆောင်များနှင့် “ချယ်ရီ” ရေယာဉ်များပေါ်တွင် သတိပေး၊ အသိပေး စာတမ်းများနှင့် ကြော်ငြာလုပ်ငန်းများအား အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရှိ ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ ကူးတို့လမ်း ခရီးသည်နားနေဆောင်များနှင့် “ချယ်ရီ” ရေယာဉ်များပေါ်တွင် သတိပေး၊ အသိပေးစာတမ်းများနှင့်ကြော်ငြာလုပ်ငန်းများအား(၂၀၂၀-၂၀၂၁)ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၃၀-၉-၂၀၂၁)နေ့ အထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာများဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

close-date-tender